ท่อน้ำ HDPE

ขนาดมิติท่อ HDPE

ชนิดความหนาแน่นสูง

TIS 982-2556 STANDARD