ท่อระบายน้ำใต้ดิน

หรือที่นิยมเรียกกันว่าท่อเดรน (Drainage Pipe) ลักษณะเป็นท่อลอน มีความแข็งแรง สามารถรับแรงกดได้ดี และมีน้ำหนักเบา

  • ใช้ระบายน้ำบนผิวดิน/ใต้ดิน เช่น สนาามกอล์ฟ สนามกีฬา สนามหญ้าต่างๆ เพื่อไม่ให้น้ำขัง
  • งานระบายน้ำเสียบ่อฝังกลบขยะ
  • ใช้ป้องกันการพังทลายของดินบริเวณเขื่อน กำแพงคันดิน หรือถนน

Subsoil Drainage Pipe ชนิดเจาะรู
ผนังเดี่ยว (Single Wall) และผนังคู่ (Double Wall) ขนาด 100, 150 มม.

Drainage Pipe ชนิดไม่เจาะรู
ผนังเดี่ยว (Single Wall) และผนังคู่ (Double Wall) ขนาด 100, 150, 200 มม.

ข้อต่อตรง

ข้องอ 90 องศา

ข้องอ 45 องศา

สามทาง

สามทาง 45 องศา

สี่ทาง

ลดกลม

ฝาปิด

ซีลยาง

ท่อระบายน้ำ

ลักษณะเป็นท่อลอน มีความแข็งแรง สามารถรับแรงกดได้ดี และมีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับงานท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ ทดแทนท่อคอนกรีต ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำเสียและสารเคมีต่างๆ

TAPKORR BELL MOUTH
SERIES A

TAPKORR PIPE
SERIES B

ข้อต่อตรง

แหวนยาง

ข้องอ 45 องศา

ข้องอ 90 องศา

บ่อพัก