วาล์วและอุปกรณ์ประปา

วาล์วเหล็กหล่อ มาตรฐาน มอก. และ กปภ.

ประตูน้ำบนดิน

ประตูน้ำใต้ดิน

ประตูน้ำบนดินพร้อมชุดเกียร์

ประตูน้ำใต้ดินพร้อมชุดเกียร์

ประตูน้ำชนิดก้านยก

ฟุตวาล์ว

ไม่มีระบาย

วาล์วกันกลับ

ประตูน้ำปีกผีเสื้อ

ประตูระบายอากาศลูกลอยเดี่ยว

ประตูระบายอากาศลูกลอยคู่

ประตูน้ำระบายอากาศแบบระบายเร็ว

ที-สแตนเนอร์

วาย-สแตนเนอร์

ท่อโค้งหน้าจานปลายเรียบ

ท่อโค้งปากระฆัง 2 ด้าน

ท่อโค้งปลายหน้าจานปากระฆัง

ท่อโค้งหน้าจาน 2 ด้าน

ท่อโค้งตีนเป็ด

ท่อสั้นปลาย หน้าจาน 2 ด้าน

ท่อสั้นปลายหน้าจานปากระฆัง

ท่อลดปลายหน้าจาน 2 ด้าน

ท่อปีกหน้าจาน 1 ด้าน

ท่อปีกหน้าจาน 2 ด้าน

สามทางหน้าจาน 3 ด้าน

สามทางวายหน้าจาน 3 ด้าน

สามทางหน้าจานกลาง

สามทางปลายปากระฆัง

สี่ทางหน้าจาน 4 ด้าน

หีบกุญแจประตูน้ำ

กรวยน้ำล้น

หน้าจานเหล็กเหนียว

หน้าจานตาบอด

หน้าจานเกลียวใน

วาล์วและอุปกรณ์ประปา

GATE VALVE

GLOBE VALVE

SWING CHECK VALVE

Y STRAINER

BALL VALVE FLANGE END

RESILIENT SEATED GATE VALVE

WAFER SINGLE DOOR CHECK VALVE

WAFER DOUBLE DOOR CHECK VALVE

WAFER SILENT CHECK VALVE

BUTTERFLY VALVE

LUG TYPE BUTTERFLY VALVE

BUTTERFLY VALVE GEAR

LUG TYPE BUTTERFLY VALVE GEAR

BUTTERFLY VALVE GEAR DOUBLE FLANGE

FOOT VALVE

SILENT CHECK VALVE

AIR VENT VALVE

AIR RELEASE VALVE

FLOAT VALVE

Stainless Steel / Brass

GATE VALVE

GLOBE VALVE

BALL VALVE

BALL VALVE FLANGE END

WAFER DOUBLE DOOR CHECK VALVE

SWING CHECK VALVE

WAFER DOUBLE DOOR CHECK VALVE

SPRING CHECK VALVE

SPRING CHECK FOOT VALVE

Y STRAINER

PRESSURE GAUGE

Fire Fitting Accessories

UL/FM GATE VALVE

UL/FM BUTTERFLY VALVE

FIRE HYDRANT

DOUBLE DOOR CHECK VALVE (WAFER TYPE)

SWING CHECK VALVE

AIR RELEASE VALVE

Y-STRAINER