อุปกรณ์เชื่อม HDPE

อุปกรณ์ประกอบท่อ HDPE แบบเชื่อมชน

ข้องอ 30 องศา

ข้องอ 45 องศา

ข้องอ 60 องศา

ข้องอ 90 องศา

โค้งประปา 30 องศา

โค้งประปา 45 องศา

โค้งประปา 60 องศา

โค้งประปา 90 องศา

สามทาง

สามทางลด

สามทางลดแยก

สามทางวาย 45, 60 องศา

สามทาง 45 องศา

สามทาง 45 องศา ลด

สามทาง 45 องศา ฉาก

สามทาง 45 องศา ฉากลด

สี่ทาง

สี่ทางลด

ลดกลมเยื้องศูนย์

ลดกลมยาว

สตับเอ็นแบบสั้น

สตับเอ็นแบบยาว

ข้อต่อแปลงเกลียวนอก

ข้อต่อแปลงเกลียวใน

ปะเก็นยาง

ฝาปิดเชื่อม

หน้าแปลนเชื่อม HDPE

หน้าแปลนตาบอด HDPE

อุปกรณ์ HDPE แบบฉีดเชื่อม

เป็นอุปกรณ์ชนิดฉีดขึ้นรูป ลดรอยเชื่อมต่อทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้น มีขนาด 20-160 มม. สำหรับรับแรงดันที่ 6-16 บาร์

สามทางฉีด

สามทางลดฉีด

ข้องอฉีด 45 องศา

ข้องอฉีด 90 องศา

สามทางลดฉีดเชื่อม A

สามทางลดฉีดเชื่อม B

อุปกรณ์สั่งทำพิเศษ

สามทาง RTR

สี่ทางเสริมแรง R Cross

สามทางเสริมแรง 45 องศา

สามทางเสริมแรง RT

สามทาง RBT

สามทาง RBT เยื้องศูนย์

FLOOR CLEAN OUT & CLEAN OUT PLUG

PUDDLE FLANGE / ท่อ INSERT 

ท่อเชื่อมสตับเอ็น

HEADER

สินค้าสั่งทำพิเศษ

PIPE SUPPORT

ท่อแกนม้วนฟิล์ม

ท่อ HDPE เจาะรูสำหรับงานระบายน้ำใต้ดิน