เครื่องเชื่อมท่อ HDPE

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิก

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE  แบบมือหมุน

แผ่นเชื่อมความร้อน