แผ่นปูพื้น Geomembrane

HDPE GEOMEMBRANE (HDPE SHEET)

ผลิตจากเทอร์โมพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง HDPE มีความหนาตั้งแต่ 0.30-3.00 mm.

คุณสมบัติ

 • แข็งแรงทนทาน มีความยิดหยุ่นสูง
 • ทนต่อสารเคมี กรด ด่าง
 • ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
 • ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต (UV)
 • ทนต่อสารอินทรย์วัตถุ เชื้อรา มอด ปลวก และแมลงต่างๆ
 • ความต้านทานแรงดึงสูง
 • ต้านทานแรงฉีกขาดและเจาะทะลุสูง
 • ป้องกันการซึมผ่านได้ดีเยี่ยม
 • อายุการใช้งานยาวนาน

การใช้งาน

 • ระบบกันซึมใต้หลุมฝังกลบ
 • คลองระบายน้ำ
 • ระบบบ่อไบโอแก๊ส
 • งานดาดผนังอุโมงค์
 • งานเหมือง
 • งานบุซับคอนกรีต
 • งานจัดการของเสียอันตราย
 • งานบุซับถังหรือแท้งค์น้ำ
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • บ่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

แผ่นพลาสติกปูบ่อ LDPE

ผลิตจากเทอร์โมพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ LDPE มีความหนาตั้งแต่ 0.15-0.5 mm.

คุณสมบัติ

 • เหนียว นิ่ม มีความยืดหยุ่นสูง
 • ป้องกันการซึมผ่านได้ดี
 • ทนต่อสารเคมี กรด ด่าง
 • ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ
 • ทนต่อการเจาะทะลุ
 • ติดตั้งง่าย สามารถปูตามรูปแบบโค้งเว้าได้
 • ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต (UV)
 • อายุการใช้งานยาวนาน
 • ช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร

การใช้งาน

 • ใช้ปูบ่อเพื่อกักน้ำ
 • คลุมแปลงผักกันหญ้าขึ้น
 • ปูบ่อเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น บ่อกุ้ง บ่อปลา