บริการ

บริษัท เมกาโพลีเทค จำกัด มีบริการงานเชื่อมและติดตั้งระบบท่อHDPEหรืองานสั่งผลิตพิเศษตามความต้องการลูกค้า
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งยังให้การบริการงานออกแบบวางระบบท่อHDPE

ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทั้งงานในประเทศ และงานต่างประเทศ

บริการงานเชื่อม

ติดตั้งระบบท่อHDPE

งานสั่งผลิตพิเศษ/ตามความต้องการลูกค้า

การเชื่อมและการติดตั้ง ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการวางระบบงานท่อ HDPE ซึ่งการติดตั้งท่อ HDPE สามารถทำได้หลายวิธี เช่นการเชื่อมชนด้วยความร้อนซึ่งสามารถติดตั้งได้กับท่อทุกขนาด หรือการใช้อุปกรณ์ต่อท่อ โดยมีวิธีที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่ แบบสวมอัด (Compression), อุปกรณ์ตัดมุมเชื่อม (Fabricated), หน้าแปลนสตับเอ็น (Stub End) พร้อมแหวนเหล็ก (Backing Ring) เป็นต้น
แต่สำหรับวิธีการต่อท่อที่เป็นที่นิยมและเชื่อถือได้มากที่สุดคือ การต่อเชื่อมท่อแบบใช้ความร้อนซึ่งสามาถใช้ได้กับท่อทุกชั้นแรงดัน (PN) และทุกขนาดตั้งแต่ขนาด 20มม. – 2,000มม. เป็นต้น

สำหรับระบบท่อประเภทอื่นๆ เช่น ท่อระบายน้ำใต้ดิน (Corrugated), ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน HDPE หรือ EFLEX, ท่อ LDPE สำหรับงานเกษตรหรือระบบกำจัดปลวก รวมทั้งอุปกรณ์ระบบวาล์วต่างๆ เกี่ยวกับระบบประปา เราก็มีให้บริการคุณลูกค้าครบวงจร